У разі необхідності додаткових консультацій, спеціального лікування чи проведення хірургічних втручань наші лікарі скеровують пацієнтів до провідних фахівців з відповідних галузей медицини у Львові, в Україні чи за кордоном.

Ультразвуковий навчально-діагностичний центр «Сімекс-Соно» є навчальною філією Джефферсонівського Ультразвукового Інституту (Філадельфія, США) і навчальною базою кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Проводиться навчання лікарів й індивідуальне стажування з абдомінальної, судинної, акушерсько-гінекологічної і загальної ультрасонографії, а також з трансторакальної і черезстравохідної ехокардіографії.

Ультразвуковий навчально-діагностичний центр «Сімекс-Соно» проводить навчальні семінари і конференції разом з іншими організаціями і медичними установами з різних напрямків лікувальної і діагностичної медицини.
Спільно з американською громадською організацією «Друзі радіології в Україні» кожен другий рік організовує міжнародну школу-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці».